HomeNieuws Nieuwe ontwikkeling in de 'Bouwstroom': de online conceptenboulevard is een feit!

Nieuwe ontwikkeling in de 'Bouwstroom': de online conceptenboulevard is een feit!

Actueel

Met ruim 30 corporaties aanwezig is op 24 september tijdens het Bouwstroomevent met grote trots het nieuwste product van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) gelanceerd door Pieter Huijbregts en Aedes voorzitter Marnix Norder: de online ConceptenboulevardDoor een ferme druk op de ‘rode’ knop werd de site gelanceerd. Klik hier om een het lanceringsfilmpje van de Conceptenboulevard te bekijken. 

b56e43_d221e56cafa64057bf863e458a6f23c5_mv2.webp

‘de Bouwstroom’: sámen zorgen voor fijn en betaalbaar wonen

De betaalbaarheid van nieuwe (sociale huur-) woningen staat enorm onder druk. Daarnaast is de productiecapaciteit op basis van de vraag een grote uitdaging. Dit alles belemmert de optimalisatie en innovatie van het gehele productieproces. Om daar wat aan te doen hebben diverse woningcorporaties, bouwbedrijven en de industrie in Zuid-Nederland onder de naam 'de Bouwstroom’ hun krachten gebundeld. Bouwbedrijven Jongen maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, waarbij wij ons concept Plus Wonen inzetten. De deelnemers van ‘de Bouwstroom’ hebben een gezamenlijke ambitie en stemmen vraag en aanbod goed op elkaar af. Het aanbod moet betaalbaar zijn voor de woningcorporaties en haar huurders. Tegelijkertijd dient er voor de bouwers en industrie een bepaalde zekerheid te zijn voor wat betreft de te realiseren capaciteit. Daarnaast is er noodzaak voor innovatie van het hele proces en de productie.

 

De noodzaak is hoog

Investeren wij hier niet in? Dan zal het aantal mensen - met name de huurders van de woningcorporaties - die wij niet aan een passende woning kunnen helpen, snel groter worden. Dan zullen jongeren nog langer thuis moeten blijven wonen, kunnen gezinnen niet doorstromen, statushouders minder snel een woning krijgen en mensen die elders een baan kunnen krijgen deze niet accepteren. Over de noodzaak van een betaalbare woningbouwmarkt bestaat dus geen twijfel.

 

Hoe pakken wij dit aan?

Door gezamenlijk de regie te voeren! Dat begint bij een vraagbundeling van de woningcorporaties. Wij ordenen die vraag in zogenaamde Product-Markt-Combinaties. Dit is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten, bijvoorbeeld tweepersoonshuishoudens en een passende kwaliteit woningtype voor een bepaald budget. Wanneer de woningcorporaties deze vraag voor de komende jaren bundelen en gezamenlijk ‘in de markt' zetten kan er gezorgd worden voor een continue stroom; een bouwstroom. Dit zorgt voor continuïteit, zekerheid en stabiliteit waardoor de bouwers en industrie hun productiecapaciteit optimaal kunnen benutten.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

- Standaardiseren: van traditioneel naar conceptueel bouwen
- Optimaliseren: bestaande productiecapaciteit, projecten in gelijkmatige flow brengen: Opschalen
- Innoveren: nieuwe en meer industriële oplossingen, bouwdelen integreren tot modules: Baanbreken

b56e43_cca607b142b24a2488e2ad835e62ae4d_mv2.webp

De conceptenboulevard

De Conceptenboulevard (www.conceptenboulevard.nl) biedt een overzicht van concepten voor grondgebonden en gestapelde woningen. Een aanbod dat is afgestemd op veel gevraagde producten en in relatie tot huishoudenstypen en huurprijsklasse. Oftewel ‘Product Markt Combinatie (PMC)’. In De Woonstandaard zijn de basiseisen per PMC gedefinieerd, aangevuld met wensen en eisen op het gebeid van duurzaamheid en stedenbouw-en architectuur. De Conceptenboulevard is een initiatief van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). De Woonstandaard is in samenwerking met Aedes opgesteld.

b56e43_58c2efa229984b54a1c99bc874037889_mv2.webp

Een goed gesprek

Dagvoorzitter Brigitte Berends is aan de hand van stellingen rondom het vraagstuk ‘betaalbaar wonen’ met gedeputeerde Ruimte en Wonen Provincie Noord-Brabant Erik van Merrienboer en Aedes voorzitter Marnix Norder en het publiek een goed gesprek aangegaan. De werkwijze met de stellingen en de open sfeer lokte mooie interactie uit met het publiek. Beide heren waren positief over de grote opkomst in de zaal en daarmee de aandacht dat conceptueel bouwen krijgt. ‘Samenwerking met de overheid omtrent conceptueel werken is een must’, Erik van Merrienboer. Hiermee pleitte van Merrienboer voor het vergroten van de samenwerking met de overheid. Hij gaf de aanwezige ‘huiswerk’ mee om met hem mee te denken ‘hoe’ de samenwerking tussen provincie, gemeentes, corporaties en bouwers, die nodig is voor de bouwstroom, gestalte kan krijgen gezien de gedeelde ambitie om tot (voldoende) betaalbare woningbouw te komen. Marnix Norder was helder: conceptueel bouwen is dé manier om in de nieuwbouwproductie op te voeren. De corporaties die kiezen voor deze werkwijze kunnen op steun rekenen van de overheid. Aedes en het NCB slaan de handen ineen deze financiële bijdrage te incasseren.

b56e43_e75f173249f4406cabdd5cbd756663ae_mv2.webp

Felicitaties

Het was extra feest: er zijn vier conceptaanbieders in het zonnetje gezet omdat zij de eerste zijn met een concept voor gestapelde woningbouw op de Conceptenboulevard. Te weten: van Wijnen | Fijn Wonen met 001, Koopmans met Woonstaete, Dura Vermeer met CityLine / Skyline, van Wanrooij met OPTIO. Drie conceptaanbieders hebben inmiddels ook de prijzen van hun concepten op de gelanceerde site gezet. Een enorme stap in de transparantie binnen het transactieproces van conceptueel bouwen en werken. Hiervoor stonden op het podium: Bouwbedrijven Jongen, van Wijnen | Fijn Wonen en Heijmans.

bouwstroom

De Woonstandaard

In het plenaire gedeelte was ruimte voor een korte introductie op conceptueel bouwen en het gebruik van De Woonstandaard door Pieter Huijbregts. De Woonstandaard biedt hulp om de vraag nader te specificeren en daarmee ook te bundelen teneinde betere afstemming met de aanbieders te krijgen. Door bundeling van de vraag kan er door hen gezamenlijk ingekocht worden. Samen producten inkopen brengt (stichtings)kostenreductie met zich mee en een vereenvoudiging van het interne proces. Om de transitie naar deze werkwijze succesvol te laten zijn biedt het NCB hulp door het aanbieden van producten en diensten: een gevulde online kennisbank omtrent conceptueel bouwen, masterclasses, workshops, presentaties en coaching, De Woonstandaard en de online Conceptenboulevard. Deze laatste twee worden steeds doorontwikkeld, respectievelijk aangevuld. Lees hier meer over De Woonstandaard.

 

Voor vragers is de omslag naar conceptueel bouwen een verandering van werkwijze. Niet alle 30 corporaties aanwezig zijn al bezig met conceptueel bouwen. Des te interessanter werden de gesprekken tussen hen en de conceptaanbieders in de middag. Beide wisten, op basis van de Conceptenboulevard, een verdiepingsslag te maken. Voor de vragers werd meer duidelijk hoe de concepten precies werken. De aanbieders kregen meer inzicht in hoeverre vragers intern al zijn ingericht op conceptueel bouwen en de diversiteit aan vraag. 

+