icon-arrow-right
HomeWie zijn wij?Duurzaamheid & MVO

Duurzaamheid & MVO

Bouwbedrijven Jongen neemt haar verantwoordelijkheid voor mens en mileu. Voor ons gaat duurzaam bouwen verder dan zuinig energie- en materiaalgebruik. Met duurzaam bedoelen wij vertrouwd, eerlijk, transparant, betrouwbaar en verantwoordelijk. Maar ook: veilig, milieuvriendelijk, efficiënt, effectief en economisch verantwoord. Dit betekent concreet dat we verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met de open ruimte.

limmel-panorama

Duurzaam beleid

Duurzaam bouwen vraagt om een integrale aanpak waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt. Wij zijn ons er van bewust dat het realiseren van bouwprojecten een grote impact heeft op de omgeving over een lange periode. Duurzame innovatieve oplossingen zijn daarbij inmiddels ons handelsmerk.

Kort samengevat betekend duurzaamheid voor ons:

  • Goed geïsoleerde, energiezuinige gebouwen neerzetten. De gebouwen die we realiseren voldoen ruimschoots aan de normen die vanuit het ontwerp worden aangegeven.
  • Gebruikmaken van bouwmaterialen die minder belastend zijn voor het milieu (milieuvriendelijk of recyclebaar). Waar mogelijk gebruiken we gecertificeerde producten.
  • Afval- en energiemanagement, gericht op het minimaliseren van afval en energieverbruik tijdens de uitvoeringsfase en het goed scheiden en recyclen van de afvalstromen.
  • Onze medewerkers moeten tot aan hun pensioen veilig en gezond en met plezier kunnen werken. Daarom voeren wij een actief inzetbaarheidsbeleid
  • Een gebouw staat nooit op zichzelf. Daarom moet bij de realisatie rekening gehouden worden met de omgeving.
  • Tot slot, duurzaamheid is een zaak van ons allen. Wij willen elk initiatief dat telt zichtbaar maken en transparant communiceren met onze omgeving!

 

Bouwbedrijven Jongen rapporteert over haar prestaties op het gebied van duurzaamheid, dit als onderdeel van het Corporate Responsibillity (CR) beleid van VolkerWessels. Zo zijn wij steeds bezig om onze Co2-footprint verder te verkleinen. We zoeken daarbij naar oplossingen die het verschil maken. Dit doen we door ieder jaar vooruitstrevende ambities te koppelen aan de behaalde resultaten.

 

Doelstelling 2015-2020:

Focus op het vergroten van (individueel) werkvermogen van medewerkers, bestaande uit de vier pijlers gezondheid, competenties, normen & waarden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijke verbinding speelt niet alleen een rol bij onze projecten, maar ook bij de inzet voor maatschappelijke initiatieven. We tonen onze betrokkenheid door middel van ons sponsor- en donatiebeleid, waarbij ook de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal staat.

+