HomeWie zijn wij?Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen (SSB) zet zich in om processen beter te stroomlijnen en hierdoor verspilling in de breedste zin te minimaliseren. Dit wordt bewerkstelligd door stapsgewijs processen te verbeteren, te optimaliseren en te borgen. Door het toepassen van SSB blijft Bouwbedrijven Jongen aan de eisen en wensen van opdrachtgevers voldoen en passen we een nieuwe manier van werken toe waarbij we het elke dag beter willen doen dan de dag ervoor! 

SSBB

Op basis van een drietal pijlers, namelijk Ketensamenwerking (cultuur van samenwerken), Lean (procesoptimalisatie) en Bouw Informatie Management (informatievoorziening en projectsturing) hebben we een aanpak geformuleerd waardoor we in staat zijn onszelf voortdurend te verbeteren en vernieuwen. Middels deze aanpak focussen wij ons op duurzame en langdurige samenwerkingsverbanden, een duidelijke communicatie, en heldere werkprocessen waarbij we kennis ontwikkelen, borgen en delen. Hierdoor realiseren we het beste resultaat voor en met onze klanten, partners en medewerkers.

Ook zijn we dankzij Samen Slimmer Bouwen in staat om continu in te spelen op nieuwe vragen vanuit onze omgeving. Deze manier van werken heeft de basis gevormd voor de introductie van nieuwe concepten zoals PlusWonen, MorgenWonen, de participatie binnen de Stroomversnelling, de ontwikkelingen op het gebied van Bio based bouwen, circulair bouwen, cradle2cradle en Nul op de Meter woningen. We blijven ons actief inzetten om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen. 

 

 

 

  

+